Küreselleşmeyi Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Pekiyi, A. (2011). Okul yöneticilerinin küreselleşmeyi algılamalarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Pekiyi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: