Geleneksel Türk Müzikleri Dersleri Öz-yeterlik Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Celenk, K., & Sen, Y. (2016). The progress study of Tradıtıonal Turkısh Musıc Lessons Self-Effıcacy Perceptıon Scale For musıc teachıng programme. Idil Sanat ve Dil Dergisi, 6(28), 131-150.

Sorumlu Yazar: 
Koray Çelenk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: