Okur Öz Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Okur, B. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonu ve okur öz algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Derya Yaylı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik
katsayıları sırasıyla; Merak için α=.59; İlgi için α=.68; Tanınma için α=.52; Sosyal için
α=.62; Rekabetiçin α=.62; Uyumiçin α=.54; İçsel Motivasyoniçin α=.68; Dışsal
Motivasyoniçin α=.82 ve toplam OMÖiçin α=.86 olarak hesaplanmıştır (Yıldız, 2010,
s.80).

Derecelendirme: 
İletişim: