Kursiyerlerin Algılarına Yönelik SERVQUAL Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Talih, D. (2008). Hizmet kalitesi algılamalarına ilişkin yabancı dil eğitim kurumlarında bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: