Görsel Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalkan, A. ve Arslan, M. (2016). Okul öncesinde mental aritmetik eğitiminin öğrencilerin görsel algı düzeylerine etkisinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 17 (2), 399-424.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: