Kumara İlişkin Bilişler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arcan, K.,& Karancı, A.N. (2015). Adaptation study of the Turkish version of the Gambling-Related Cognitions Scale (GRCS-T). Journal of Gambling Studies, 31(1), 211-224. doi: 10.1007/s10899-013-9414-5.

Sorumlu Yazar: 
Kuntay Arcan
Geçerlik: 

Raylu ve Oei’nin (2004a) orijinal skala çalışmasının ardından GRCS-T için eşzamanlı geçerlilik ve kriterle ilişkili geçerlilik incelendi. GRCS-T puanları, alt ölçekler ve tüm ölçek için ayrı ayrı ilgili maddelerin değerlerinin toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

GRCS-T’nin iç güvenilirliğini değerlendirmek için Cronbach’ın alfa değerleri hesaplandı.

20 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: