Erteleyici Bilişler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Genç, A., ve Barut, Y. (2018, 25-27 Ekim). Erteleyici Bilişler Ölçeği: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Genç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: