Kurşun Maruziyetine İlişkin Sağlık İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Palaz, T. (2013). Kurşun Maruziyetine İlişkin Sağlık İnançları Ölçeğinin geliştirilmesi çalışması (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Palaz
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Yapı geçerliliğinde, faktör analizi sonucu ölçeğin altı faktörden oluştuğu belirlendi.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Tüm ölçek için İç tutarlılık güvenilirlik katsayısı .943, Algılanan Duyarlılık faktörü için .893, Algılanan Ciddiyet faktörü için .886, Algılanan Yarar faktörü için .816, Algılanan Engel faktörü için .939, Sağlık Motivasyonu faktörü için .903, Öz Yeterlilik faktörü için .917 olduğu bulunmuştur.

Ölçek 33 maddeden ve altı alt boyuttan oluşmaktadır.
Algılanan Duyarlılık (3m): Kurşuna maruz kalma ihtimalim başka işte çalışanlara göre daha yüksektir.
Algılanan Ciddiyet (5m): Kurşunun sağlığa zararları beni korkutuyor.
Algılanan Yarar (6m): Kişisel koruyucuları düzenli bir şekilde kullanırsam kurşundan zehirlenme ihtimalim azalır.
Algılanan Engeller (8m): .Kişisel koruyucuları rahat olmadığı için kullanmıyorum.
Sağlık Motivasyonu (6m): Kurşunun sağlığım üzerine zararlı etkilerini erken tespit etmek isterim.
Öz Yeterlilik (5m): Kurşundan korunmak için neler yapmam gerektiğini biliyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: