Kültürlerarası Düşünme ve Akıl Yürütme Biçimleri (IMTARS-E) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akarsu, F. (2007). Kültürlerarası Düşünme ve Akıl Yürütme Biçimleri (IMTARS-E) Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 1-12.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: