Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kocagül Sağlam, M. ve Ünal Çoban, G. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 17 (3), 1496-1510.

Sorumlu Yazar: 
Merve Kocagül Sağlam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: