Somut Olmayan Kültürel Miras Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürel, D. ve Çetin, T. (2019). Somut Olmayan Kültürel Miras Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 82-102. doi: 10.14686/buefad.465604

Sorumlu Yazar: 
Davut Gürel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: