Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kültürel Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gozum, S., Tuzcu, A., & Yurt, S. (2020). Developing a cultural competency scale for primary health care professionals.
Psikoloji Çalışmaları – Studies in Psychology, 40(2): 429–450.

Sorumlu Yazar: 
Ayla Tuzcu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
20 madde, 3 boyutlu
İletişim: