Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karataş, K. & Oral, B. (2017). Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 257-268.

Sorumlu Yazar: 
Kasım KARATAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Kültürel çeşitliliğin yaşandığı bir sınıfta öğretmenlik yapmaya hazırım.
Sınıfımdaki öğrencilerin sahip oldukları kültürel değerleri merak ederim.
Lisans eğitimi süresince öğretim elemanlarımız Türkiye’deki kültürel çeşitliliğe ilişkin farkındalık oluşturdu.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: