Kültürel Değerlere ve Minyatür Sanatına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirci-Katrancı, M. (2019). Kültürel değerlere ve minyatür sanatına yönelik tutum ölçeği: Ölçek geliştirme ve yapı geçerliği. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(39), 115-133. doi: 10.16990/SOBIDER.5170

Sorumlu Yazar: 
Meltem Demirci Katrancı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: