Kültürel Etkileşim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Parlak-Bastık, F. (2020). Öğretmen adaylarının kültürlenme düzeylerinin yaşam doyumuna etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Fahriye Parlak Bastık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: