Bilimsel Değerlere Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Herdem, K. & Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: A validity and reliability study. Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.

Sorumlu Yazar: 
Kevser HERDEM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

27 maddelik bir ölçek.
Örnek maddeler
Bir olayı bütün yönleriyle ele alırım.
Yeni bilgi üretmek benim için önemlidir.
Çevremdeki olayları ele alırken alışılmış yaklaşımlar beni sıkar.
Doğa olaylarındaki karmaşıklık ilgimi çeker.

Derecelendirme: 
5=Her zaman, 4=Çoğunlukla, 3=Ara sıra, 2=Nadiren, 1=Hiçbiri
İletişim: