Kronik Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği 2.0

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eraydın, A. (2013). Kronik karaciğer hastalığı yaşam kalitesi ölçeği 2.0′ ın Türk toplumu için geçerlilik ve güvenilirliği (Tıpta uzmanlık tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: