Kronik Kalp Yetersizliği Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, E. , Eser, E. , Gurgun, C., ve Kultursay, H. (2010). Kronik Kalp Yetersizliği Anketi’nin (KKYA) Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 10(6), 526-38. doi: 10.5152/akd.2010.162

Sorumlu Yazar: 
Emel Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: