Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kacaroğlu-Vicdan, A. ve Birgili, F. (2018). Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Current Researches on Health Sector, 8(2), 135-144. doi: 10.26579/jocrehes_8.2.13

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Kacaroğlu Vicdan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: