Kronik Hastalıklarda Beklenen Stigma Ölçeğİ

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tünerir, E. (2019). Kronik hastalıklarda beklenen stigma ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Tıpta Uzmanlık). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ece Tünerir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: