Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çoban, İ. G. (2006). Hastanın hemşirelik bakımını algılayışı ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: