Kronik Hastalarda Hasta Odaklı Eczacılık Hizmetleri ile ilgili Memnuniyet Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Okuyan, B , Hücum, H , Sancar, M , Ay, P , ve İzzettin, F . (2016). Kronik Hastalarda Hasta Odaklı Eczacılık Hizmetleri ile ilgili Memnuniyet Anketinin Türkçe validasyonu. Clinical and Experimental Health Sciences, 6(4), 150-154. doi: 10.5152/clinexphealthsci.2016.05

Sorumlu Yazar: 
Betül Okuyan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: