Kronemik Algısı Ölçeği (KAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarman, L. & Özdemir, Ş. (2021). İş yaşamında kronemik (zamansal iletişim): Beyaz yaka çalışanlar üzerinde bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(3), 1017-1037.

Sorumlu Yazar: 
Şebnem Özdemir
Geçerlik: 

Yapı ve kapsam geçerliği

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları

Faktör 1: Kronemik Bilinci
Madde 21: Görüşmelerimde karşı tarafı zaman zaman bilerek bekletirim.
Madde 7: Statü sahibi kişilerin karşısındaki insanı daha çok bekletme hakkı olduğunu düşünüyorum.
Madde 22: Görüşme takvimimi zaman zaman değiştiririm.
Madde 20: Görüşmelerimde genellikle karşı taraftan daha fazla konuşurum.
Faktör 2: Statü ve Güç Mesafesi
Madde 13: Karşımdaki insan konuşurken araya girme ihtiyacı duyduğumda karşımdakinin sözünün bitmesini beklerim.
Madde 18: Karşımdaki insan konuşurken araya girme ihtiyacı duyduğumda karşımdaki insanın sözünü keserim.
Madde 16: Görüşmelerimde karşı tarafın sözünü kesmekten çekinmem.
Faktör 3: Kronemik Algısı
Madde 1: Zaman ile iletişim arasında bir bağ vardır.
Madde 3: Zamanın kişiler arası iletişim üzerinde etkisi vardır.
Madde 14: Zaman iletişimi etkilemektedir.
Faktör 4: Monokronik-Polikronik Zaman
Madde 23: Randevularıma geç kaldığımda veya katılamadığımda kendimi rahatsız hissederim.
Madde 26: Benim için “vakit nakittir”.
Madde 27: Uzun süre beklemek zorunda kaldığım görüşmelerden yeterli verimi alamam.
Faktör 5: Kültür Etkisi
Madde 5: Birinin beni bilerek beklettiğini hissedersem sinirlenirim.
Madde 6: Statü sahibi kişilerin karşısındaki insanı daha çok beklettiğini düşünüyorum.
Madde 17: Batılı ülkelerin zaman konusunda daha hassas olduğunu düşünüyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: