Dindar İnsan Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akça, E. D. ve Yıldız, M. (2020). Dindar insan algısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bilimname, 43, 409-435.

Sorumlu Yazar: 
Emine Dilşad AKÇA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: