Gençlerde Popülarite Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, A., ve Gökkan S. (2019, 12-13 Aralık). Gençlerde Popülarite Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: