Köyde Rekreasyon Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öz, N.D. ve Ardahan, F. (2019). Köyde Rekreasyon Engelleri Ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Mediterranean Journal of Humanities, 9(1), 141-151. doi: 10.13114/MJH.2019.453

Sorumlu Yazar: 
Nazlı Deniz Öz
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanabilir olduğu için AFA uygulanmış, modelin geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış ve KREÖ’nin alt boyutları ortaya konulmuştur. Sonuç olarak ölçek toplam 11 faktörden oluşmaktadır

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığı (0.847) ve Faktör-1 (F1) için Cronbach’s alpha değeri=0.939, Faktör-2 (F2) için Cronbach’s alpha değeri=0.918, Faktör-3 (F3) için Cronbach’s alpha değeri=0.909, Faktör-4 (F4) için Cronbach’s alpha değeri=0.894, Faktör-5 (F5) için Cronbach’s alpha değeri=0.946, Faktör-6 (F6) için Cronbach’s alpha değeri=0.826, Faktör-7 (F7) için
Cronbach’s alpha değeri=0.813, Faktör-8 (F8) için Cronbach’s alpha değeri=0.813, Faktör-9 (F9) için Cronbach’s alpha değeri=0.802, Faktör-10 (F10) için ve Cronbach’s alpha değeri=0.719 ve Faktör-11 (F11) için D Cronbach’s alpha
değeri=0.627 olarak bulunmuştur

Ölçek 45 madde ve on bir faktörden oluşmaktadır.
İlgisizlik (4m): Geçmişte bu tür etkinlikleri sevmedim.
“Tesis-Hizmet-Ulaşım (7m): Yakın civarımda katılabileceğim aktiviteler yok.
Yetenek Algısı (5m): Bu aktiviteleri sürdürebilecek iradeye sahip değilim.
Başkaları ve Ailenin Baskısı (5m): Komşularımdan çekiniyorum/utanıyorum.
Bİrey psikolojisi (4m): Bu aktiviteleri yaşıma uygun bulmuyorum.
Zaman Yetersizliği (2m): İş/çalışma zamanım yoğundur.
Bilgi Eksikliği (2m): Aktivitelere nasıl/nerede katılacağını bilmiyorum.
Arkadaş Eksikliği (3m): Aktivitelere beraber katılacağım arkadaşlarımın zamanı yok.
Fiziksel Algı ve Sağlık (7m): Fiziksel yapım bu tür etkinliklere katılmaya uygun değil.
Pahalı Bulmak (3m): Bu tür aktiviteleri pahalı buluyorum.
Ailevi Nedenler (3m): Hasta/Yaşlı/Engelli aile bireyiyle ilgilenme zorunluluğum var.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle beni ifade etmiyor- 5= kesinlikle beni ifade ediyor)
İletişim: