Kozmetik Cerrahiyi Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaca, S., Karakoç, A., Onan, N., & Kadıoğlu, H. (2017). Validity and reliability of the Turkish version of the Acceptance of
Cosmetic Surgery Scale (ACSS). Journal of Psychiatry Nursing, 8(1), 17-22. doi: 10.14744/phd.2017.72692

Sorumlu Yazar: 
Ayşe KARAKOÇ.
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: