Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kapıkıran, N. A. ve Kapıkıran, Ş. (2010). Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeğinin Türk üniversite öğrencileri için geçerliği ve güvenirliği. Kriz Dergisi, 18(1), 33-44.

Sorumlu Yazar: 
Necla Acun Kapıkıran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: