Psikolojik Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Onursal, B. (2006). İş kontrolü, psikolojik kabul, kontrol isteği ile tükenmişlik ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Bilge Onursal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: