Kendini Kabul Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Temuge, T. (1987). Kendini Kabul Envanterinin lise öğrencilerine uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: