Korunum Kavramını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kırcaali, G. (1987). 8 yaşındaki işitme engelli öğrencilerde korunum kavramının değerlendirilmesi (Eskişehir sağırlar okulu ve Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi’nde bir uygulama) (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: