Korku Yaşantıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atılgan, H., Saçkes, M., Yurdugül, H., ve Çırak, Y. (2007). Korku Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(28), 79-94.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Atılgan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Sosyal Değerlendirilme ve Ruhsal Stres (7 m)
Ölüm ve Tehlike (5 m)
Fizyolojik Yaşantı (6 m)
Hayvan korkusu (3 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= Asla – 4=Çok sık)
İletişim: