Üstün Yetenekli Öğrencilerin Psikolojik Danışma Yaşantıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altun, F. ve Yazıcı, H. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin psikolojik danışma yaşantıları: Ölçek uyarlama ve kesitsel tarama çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 47(ÖZEL SAYI 1), 173-200.

Sorumlu Yazar: 
Fatma ALTUN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: