Kopenhag Tükenmişlik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bakoğlu-Deliorman, R., Taştan-Boz, İ., Yiğit, İ., ve Yıldız, S. (2009). Tükenmişliği ölçmede alternatif bir araç: Kopenhag Tükenmişlik Envanterinin Marmara Üniversitesi akademik personeli üzerine uyarlaması. İstanbul Üniversitesi Yönetim Dergisi, (63), 77-98.

Sorumlu Yazar: 
Refika BAKOĞLU DELİORMAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: