Koro Takım Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Piji-Küçük, D. (2020). Development of the Choir Team Perception Scale. Educational Research and Reviews, 15(8), 438-453. DOI: 10.5897/ERR2020.3961

Sorumlu Yazar: 
Duygu Piji Küçük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
4’lü likert (1=Tamamen katılmıyorum – 4=Tamamen katılıyorum)
İletişim: