Kopenhag Boyun Fonksiyonel Özürlülük Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yapali, G., Günel, K., & Karahan S. (2012). The Cross-Cultural Adaptation, Reliability, and Validity of the Copenhagen Neck Functional Disability Scale in Patients With Chronic Neck Pain. Spine Journal, 37, 678 – E682. DOI: 10.1097/BRS.0b013e31824b549c

Sorumlu Yazar: 
Gökmen Yapalı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: