Kopenhag Psikososyal Risk Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahan, C. (2016). Kopenhag Psikososyal Risk Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Ceyda Şahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: