Kontinans Öz-etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zengin, N., Pinar, R.(2012). Reliability and validity of The Continence Self-Efficacy Scale in Turkish women with urinary incontinence. Nursing and Health Sciences, 14, 277-284. doi: 10.1111/j.1442-2018.2012.00692.x

Sorumlu Yazar: 
Neriman Zengin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: