Kol Aktivite Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akyüz, E. (2020). Meme kanseri cerrahisi geçiren kadınlarda Kol Aktivite Anketi’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik-güvenirliği ve lenfödemin klinik özelliklerine göre sonuç ölçümlerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Elif Akyüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: