Coolidge Eksen II Envanteri Plus Türkçe Kısa Formu (DSM-5 Kişilik Bozuklukları)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bilge,Y. (2018) A brief inventory for DSM-5 personality disorders: The development of Coolidge Axis II Inventory Plus Turkish-Short Form. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 2), 14-21. Turkish. doi:10.5455/apd.302642951

Sorumlu Yazar: 
Yusuf BİLGE
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: