Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dağ, İ. (2002). Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 77-90.

Sorumlu Yazar: 
İhsan Dağ
Geçerlik: 

ölçek varyansının % 12.62’sini açıklamaktadır ve altölçek gibi işlem gördüğünde .87’lik bir iç tutarlık göstermektedir

Güvenirlik: 

RİDKOÖ’nin iç tutarlık katsay›s›n›n .71, test tekrar test güvenirlik katsayısının ise .83 olarak bulunmuştur.

5 alt boyut. Toplam 47 madde.
Kişisel Kontrol Boyutu ( 18 m) : İnsan kendi yaşamına temelde kendisi yön verir.
Şansa İnanma Boyutu ( 11 m) : Bazı insanlar doğuştan şanslıdır.
Çabalamanın Anlamsızlığı Boyutu ( 10 m) : Bir şeyin olacağı varsa, eninde sonunda mutlaka olur.
Kadercilik Boyutu ( 3 m) : Kaderin insan yaşamı üzerinde çok büyük bir rolü vardır.
Adil Olmayan Dünya İnancı Boyutu ( 5 m) : İnsanın yaşamının alacağı yönü, çevresindeki güç sahibi kişiler belirler.

Derecelendirme: 
5’li likert( 1= hiç uygun değil- 5= tamamen uygun)
İletişim: