Bilişsel Davranışsal Kaçınma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdi-Gök, S., & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2019). Turkish version of Cognitive Behavioural Avoidance Scale: Psychometric properties and psychopathological correlates. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research, 8 (1), 16-24. https://doi.org/10.5455/JCBPR.2296

Sorumlu Yazar: 
Selmin ERDİ GÖK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: