Diyabet Öz-etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mankan, T., Erci, B., Turan, G. B., & Aktürk, Ü. (2017). Turkish validity and reliability of the Diabetes Self-Efficacy Scale. International Journal of Nursing Sciences, 4(3), 239-243. doi: 10.1016/j.ijnss.2017.05.001

Sorumlu Yazar: 
Talip Mankan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: