Koma Değerlendirme Ölçeği FOUR Skor

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Necioğlu Örken, D., Kocaman Sağduyu, A., Şirin, H., Togay Işıkara, C., Gökçe, M., Sütlaş, N., Öztürk, Ş., Tarlacı, S. (2010). Yeni bir koma değerlendirme ölçeği olan FOUR Skorun Türkçe çevirisinin güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27(1), 28-31.

Sorumlu Yazar: 
Dilek NECİOĞLU ÖRKEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert(1=Hiçbir zaman-5=Her zaman)
İletişim: