KOAH Değerlendirme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yorgancıoğlu, A., PolatlI, M., Aydemir, Ö., Demirci, N. Y., Kırkıl, G., Atış, S. N., … & Günakan, G. (2012). KOAH Değerlendirme Testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği.Tuberk Toraks, 60(4), 314-320. DOI: 10.5578/tt.4321

Sorumlu Yazar: 
Arzu YORGANCIOĞLU
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda tek faktörlü yapıda olduğu görülmüştür. Bu faktör varyansın %61.9’unu açıklamaktadır. Faktör yükleri 0.71 ile 0.85 arasındadır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa tutarlılık katsayısı 0.88’dir. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.9116 ve madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.62-0.79 arasında bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: