Çocuklar İçin Serbest Zaman Aktivite Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İşler, O. D. (2019). Çocuklar İçin Serbest Zaman Aktivite Anketinin uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Onur Deniz İşler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: