Birinci Basamakta Fiziksel Aktivite Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya-Noğay, A. E. (2016). Birinci Basamakta Fiziksel Aktivite Anketi’nin (General Practice Physical Activity Questionnaire; Gppaq) Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Yayınlanmamış uzmanlık tezi]. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Emel Kaya Noğay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: