Kogan’ın Yaşlı İnsanlara Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kiliç, D., & Adibelli, D. (2011). The validity and reliability of Kogan’s Attitude towards Old People Scale in the Turkish society. Health, 3(09), 602. doi: 10.4236/health.2011.39101

Sorumlu Yazar: 
Dilek Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: