Kogan’ın Yaşlı İnsanlara Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçükgüçlü, Ö., Mert, H., & Akpınar, B. (2011). Reliability and validity of Turkish version of attitudes toward old people scale. Journal of Clinical Nursing, 20(21‐22), 3196-3203.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Küçükgüçlü
Geçerlik: 

RMSEA 0.071, DFA yükleri 0.35-0.61 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s alpha toplam ölçek için 0.89, olumsuz tutumlar alt boyutu için 0.82, pozitif tutumlar alt boyutu için ise 0.85’dir.

Ölçek 34 maddeden oluşan ve birbirini takip eden altı farklı yanıt düzeyini içeren likert tipi bir ölçektir. Bu yanıtlar kesinlikle katılmıyorum, pek katılmıyorum, katılmıyorum, katılıyorum, biraz katılıyorum, kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Bu kategoriler sırasıyla 1, 2, 3, 5, 6 ve 7 olarak puanlanmaktadır. Cevaplanmayan madde 4 olarak puanlanmaktadır. Ölçek ileri yaştaki yetişkinlerle ilgili 17 olumlu ve 17 olumsuz ifadeyi içermektedir. Ölçek toplam puanı, olumsuz yanıtların puan değerleri tersine çevrilip olumlu yanıtlara dahil edilerek hesaplanır. Kogan’ın geliştirmiş olduğu bu ölçekten elde edilecek olan puanlar 34-238 arasında değişmektedir.

Derecelendirme: 
kesinlikle katılmıyorum, pek katılmıyorum, katılmıyorum, katılıyorum, biraz katılıyorum, kesinlikle katılıyorum
İletişim: