Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği (KEYTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaman, U., Büyükalan-Filiz, S. (2019). Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) geliştirilmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (fvj: Future Visions Journal), 3(2), 36-47. doi: 10.29345/futvis.80

Sorumlu Yazar: 
Umut KARAMAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1) Kodlama eğitimini severim.
13) Kodlama eğitimi bana çok zor geliyor.

Derecelendirme: 
1-5’li Likert(1=Kesinlikle Katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: